Дискова херния

 Дисковата херния (или „дисков пролапс”, както се употребява в европейската медицина) - представлява термин или категория за описание на различни по степен „екцентрични торбовидни външни образувания” на интервертебралния диск. Термина „Дискова херния” включва три субкатегории:

- Протрузия – „задържано” (contained) хернииране или сублигаментозно харнииране

- Екструзия - „незадържано” хернииране или транслигаментозно хернииране

- Секвестрация - „секвестиране” на диска или свободен(ни) фрагмент(ти) от диска

Нормален диск (L4)

Фигура 1. 

fig-1

 

1. The Nucleus Pulposus (розова зона #1) – богата на вода желатинозна маса от протеогликанен материал, която поддържа аксиалното налягане на тялото.

2. The Anulus Fibrosus (зелена зона #2) - състои се от концентрични кръгове от хрущялоподобна тъкан, наречени lamellae (#9), които не позволяват изместване на нуклеуса и поддържат цялостта му.

Ключова позиция – тъй като нуклеуса е подложен на голям аксиален натиск е възможно да промени позицията си (или да се разкъса) в центъра на диска по посока на PLL (#7). Появяването му към PLL при MR изобразяването се назовава "дискова екструзия".

3. "Заден надлъжен лигамент" (PLL #7) играе ролята на последна защита на разположените зад него неврални структури. За отбелязване е, че задната част на диска има конкавна форма, каквато е и формата на PLL. Задните неврални структури, са много чувствителни спрямо компресия и химически дразнители и включват:

- 'Спинални нервни коренчета' (L4, L5, S1),

- 'Дура матер или текален сак ' (червени звезди) и

- Дорзален коренчев ганглий' (DRG).

4. The Sinuvertebral Nerve (# SN) – инервира външната 1/3 на anulus fibrosus и пренася болевите съобщения към мозъка от т.нар. „дискогенна болка”.

5."Епидурално пространство" (#8) съдържа traversing nerve roots (L5) на това ниво.

Начален етап на дисковата херния

Дисково раздуване (Disc bulge)

За да херниира един диск, първо компонентите на неговата структура трябва да „отслабнат”. Това отслабване обикновено се среща в резултат на дискова дегенерация, в основата на която стои загубата на водно съдържание в диска. Това изсушаване е естествен процес на всички дискове с напредване на възрастта, но при някои хора този процес започва особено остро. В началото дегенеративния процес започва с изсушаване и раздробяване на anulus,а, след което следва развитието на disc bulging (дисково раздуване,изпъкване) и след това разкъсване на задната част на анулуса (internal disc disruption– вътрешно дисково разрушаване).

Фигура 2.

 fig-2

Фигура #2 демонстрира 'pre-cursor' (предвестник) на дисково хернииране. Този тип на „дискова лезия” се представя като дисково „издуване в предното епидурално пространство”, като носи названието 'Disc Bulge' при MRI (MRI не може да представи вътрешността на диска), макар че в действителност това е 'Grade 3 Radial Anular Tear' (за отдиференциране на дисковото разкъсване е нужна СТ дискография). За отбелязване е също, че PLL, макар и „издут” (в случая компримиран) продължава да бъде интактен и неруптуриран е „ключа” за отдиференциране на дисковата протрузия от дисковата екструзия. Трябва да се каже още, че Синувертебралните нерви (фиг.#2,червен) са раздразнени и изпращат болеви сигнали до ц.н.с. чрез симпатиковата нервна система (gray ramus communicans,фиг.#1).

 

Дискова протрузия (Disc protrusion)

fig-3 

Фигура #3 демонстрира дискова протрузия и всъщност представлява влошаване на „disc bulge” от фигура #2. Задната част на диска (фиг.#3) е „фокално” или „екцентрично” торбовидно издута назад, навлиза в предното епидурално пространство и до известна степен компресира"преминаващото нервно коренче" (бяла звезда) и десният преден ъгъл на текалния сак. За отбелязване е, че "задния надлъжен лигамент" (синьо) макар и неразкъсан, съдържа хернииран нуклеарен материал. Типът, представен на фиг.#3 може да бъде класифициран като'дисково хернииране' или по-точно като "дискова протрузия" (или сублигаментарно дисково хернииране).

Макар че дисковите протрузии се разкриват в около 20% от нормалните несимптоматични популационни групи пациенти, т.е. няма коренчева компресия, съществуват други индикации на този проблем. Такива пациенти може да страдат от „исшиас” или от болки ниско в кръста, които да се дължат на компресия на"преминаващо нервно коренче" или на възпаление на "синувертебралните нерви, разположени в задната част на диска"

 

Дискова екструзия (Disc Extrusion)

 fig-4

Фигура #4 представя по-тежка прогресия на дегенеративно променения диск. Регистрира се транслигаментарно дисково хернииране. PLL (синьо) е напълно разкъсан, което позволява по-нататъшно мигриране на нуклеус пулпозус в предното епидурално пространство. Отбелязва се маркирано изместване на traversing nerve root (бяла звезда) и на exiting nerve root (зелена звезда).

Един интересен феномен при този вид дискови екструзии е, че тези големи дискови лезии е възможно да бъдат до известна степен „реабсорбирани”. Този „свиващ” (смаляващ хернията) феномен неведнъж е демонстриран в литературата. Факт е също, че при 80% от големите дискови екструзии може да се очаква едно 50% „свиване” на размера на хернията. За съжаление не винаги това е възможно.

 

Краен етап на дисково хернииране

Дисково секвестриране (Disc Sequestration)

 fig-5

Фигура #5 показва крайната фаза на един цикъл на дисково хернииране. На схемата се вижда, че едно голямо „парче” или „фрагмент” от нуклеарен материал е отделен от „основното” тяло на екструзирания материал и се намира „свободно” в епидуралното пространство. Разкрива се, че в резултат на това фрагмента компресира the traversing nerve root (бяла звезда), the exiting nerve root (зелена звезда) and the lateral aspect of the Thecal Sac (синя звезда).

В такива случаи болевата симптоматика може да се разпространи освен върху гърба и крайниците (исшиадична симптоматика), но и върху функцията на пикочния мехур – т.е. налице е Cauda Equina Syndrome.

Фигура #5 показва крайната фаза на един цикъл на дисково хернииране. На схемата се вижда, че едно голямо „парче” или „фрагмент” от нуклеарен материал е отделен от „основното” тяло на екструзирания материал и се намира „свободно” в епидуралното пространство. Разкрива се, че в резултат на това фрагмента компресира the traversing nerve root (бяла звезда), the exiting nerve root (зелена звезда) and the lateral aspect of the Thecal Sac (синя звезда).

В такива случаи болевата симптоматика може да се разпространи освен върху гърба и крайниците (исшиадична симптоматика), но и върху функцията на пикочния мехур – т.е. налице е Cauda Equina Syndrome.

 

Webrsolution - Уеб дизайн студио © 2021
X

Right Click

No right click